Psykologbistand for toppidrett og scenekunst

NSIPH tilbyr psykologhjelp tilpasset behovene til utøvere og ressurspersoner innen toppidrett, scenekunst og andre prestasjonsarenaer. Vi er opptatt av hele mennesket og setter den enkeltes psykologiske helse og velvære i fokus. Har man det bra, øker  sannsynligheten for at man presterer godt.

Tilgjengelighet

NSIPH har psykologer i Oslo (Adamstuen og Nordstrand), Ski, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Vi har kort ventetid og tilbyr digitale konsultasjoner i tillegg til oppfølging ansikt-til-ansikt.

Kompetanse

NSIPHs psykologer har lang erfaring når det gjelder behandling og oppfølging av utøvere og ressurspersoner innen toppidrett og scenekunst. Vi vet hvilke psykiske vansker som kan oppstå, i hvilke situasjoner de oppstår og hva som kan hjelpe.

Konfidensialitet

Alle medarbeidere i NSIPH har taushetsplikt i hht. helsepersonelloven.

Alle har en psykisk helse

Også utøvere og ressurspersoner innen toppidrett og scenekunst kan slite psykisk. Typiske situasjoner som kan bidra til psykiske vansker er:

 • Skader som krever lengre rehabilitering
 • Nye prestasjonsmiljøer
 • Prestasjonssvikt
 • Vekt- og kroppsfokus
 • Karriereoverganger- og karrierevalg
 • Medieeksponering
 • Konflikter i laget
 • Alvorlige utenomsportslige livshendelser, som samlivsbrudd, alvorlig sykdom eller død i nær familie

Lagpsykolog

NSIPHs avtaletilbud til idrettslag- og klubber omfatter:

Ventetidsgaranti

Henvendelser om psykologhjelp besvares innen 24 timer med tilbud om psykologtime i løpet av de nærmeste fem virkedagene

Psykologtimer

Utredning, oppfølging og behandling av psykiske vansker og lidelser

Rådgivning og veiledning

Åpen linje for trenere, helsepersonell og andre ressurspersoner med behov for råd og veiledning om problemstillinger knyttet til psykisk helse

Undervisning

Kurs, foredrag og workshops om psykisk helse og det å skape bærekraftige utviklings- og prestasjonsmiljøer

Avtalene kan gjelde faste eller enkeltoppdrag. Innhold og priser i avtalene tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov. Avtaletilbudet er også rettet mot andre toppidrettsmiljøer, som særforbund, fagforeninger, interesseorganisasjoner og undervisningsistitusjoner.

Vi anser selvfølgelig scenekunst, film-, TV- og underholdningsbransjen som prestasjonsarenaer på linje med toppidrett og tilbyr tilsvarende avtaler til kulturinstitusjoner og andre virksomheter med ansvar for utøvende kunstnere, programledere og andre aktører i underholdningsbransjen.n

0 +

Års erfaring

0 +

Toppidrettsutøvere som har fått hjelp

0 +

Psykologer og andre fagpersoner

Organisasjonspsykologiske tjenester

I tillegg til pakkeavtalene tilbyr NSIPH organisasjonspsykologiske tjenester rettet inn mot toppidretten, som:

 • Konflikthåndtering
 • Krisehåndtering
 • Utvelgelse og onboarding av ledere, trener og utøvere
 • Leder- og teamutvikling
 • Organisasjonsutvikling og endringsledelse

Psykologbistand for privatpersoner

Man trenger verken å være toppidrettsutøver eller dekket av en avtale med NSIPH for å få hjelp hos oss! Vi tar imot barn, ungdom, familier og voksne til utredning, behandling og oppfølging. Du er velkommen til å ta kontakt for en innledende samtale. Sammen finner vi ut av hva som kan være klokt å gjøre for å endre en vanskelig situasjon eller hvordan det er mulig å håndtere plagsomme symptomer.

Samarbeidspartnere