Psykologbistand for toppidrett og scenekunst

NSIPH tilbyr rask tilgang til psykologhjelp for virksomheter og aktører innen norsk toppidrett, scenekunst og andre prestasjonsarenaer. Vi er opptatt av hele mennesket og setter den enkeltes psykologiske helse og velvære i fokus. Har man det bra, øker  sannsynligheten for at man presterer godt.

Tilgjengelighet

NSIPH har psykologer i Oslo (Adamstuen og Nordstrand), Ski, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Vi ser verdien av å komme raskt til psykolog når behovet for hjelp melder seg og vi tilbyr derfor både digitale konsultasjoner og oppfølging ansikt-til-ansikt ved et av våre kontorer

Kompetanse

NSIPHs psykologer har lang erfaring når det gjelder behandling og oppfølging av utøvere, trenere og andre innen toppidrett og scenekunst som kan slite med psykiske vansker. Vi vet hvilke psykiske vansker man kan rammes av, i hvilke situasjoner de oppstår og hva som kan hjelpe.

Konfidensialitet

Alle medarbeidere i NSIPH har taushetsplikt i hht. helsepersonelloven.

Alle har en psykisk helse

Også utøvere, trenere og andre aktører innen toppidrett og scenkunst kan slite psykisk. Typiske situasjoner som kan bidra til psykiske vansker er:

 • Skader som krever lengre rehabilitering
 • Nye prestasjonsmiljøer
 • Prestasjonssvikt
 • Vekt- og kroppsfokus
 • Karriereoverganger- og karrierevalg
 • Medieeksponering
 • Konflikter i laget
 • Alvorlige utenomsportslige livshendelser, som samlivsbrudd, alvorlig sykdom eller død i nær familie

Psykologisk bedriftshelsetjeneste for toppidretten

NSIPH tilbyr pakkeavtaler som omfatter:

Ventetidsgaranti

Forhåndsavtalt maksimal ventetid på psykologtime i hht. antall timer per måned som er dekket av avtalen

Psykologtimer

Utredning, oppfølging og behandling av psykiske vansker og lidelser

Rådgivning og veiledning

Åpen linje for trenere, helsepersonell og andre med behov for råd og veiledning om problemstillinger knyttet til psykisk helse

Undervisning

Kurs, foredrag og workshops om psykisk helse og det å skape bærekraftige utviklings- og prestasjonsmiljøer

Innhold og priser i avtalene tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

Vi anser selvfølgelig scenekunst, film-, TV- og underholdningsbransjen som prestasjonsarenaer på linje med toppidrett og tilbyr tilsvarende avtaler til kulturinstitusjoner og andre virksomheter med ansvar for utøvende kunstnere, programledere og andre aktører i underholdningsbransjen.

0 +

Års erfaring

0 +

Toppidrettsutøvere som har fått hjelp

0 +

Psykologer og andre fagpersoner

Organisasjonspsykologiske tjenester

I tillegg til pakkeavtalene tilbyr NSIPH organisasjonspsykologiske tjenester rettet inn mot toppidretten, som:

 • Konflikthåndtering
 • Krisehåndtering
 • Utvelgelse og onboarding av ledere, trener og utøvere
 • Leder- og teamutvikling
 • Organisasjonsutvikling og endringsledelse

Psykologbistand for privatpersoner

Man trenger verken å være toppidrettsutøver eller ha en bedriftshelsetjenesteavtale for å få hjelp hos NSIPH! Vi tar imot barn, ungdom, familier og voksne til utredning, behandling og oppfølging. Du er velkommen til å ta kontakt for en innledende samtale. Sammen finner vi ut av hva som kan være klokt å gjøre for å endre en vanskelig situasjon eller hvordan det er mulig å håndtere plagsomme symptomer.

Samarbeidspartnere