Om oss

Hjem /

Om oss

NSIPH ble etablert i mai 2023. Vi tilbyr behandling, veiledning og undervisning rettet mot psykisk helse og toppidrett – ansikt-til-ansikt, på telefon og digitalt

Psykologene våre har kontor på Adamstuen og på Nordstrand i Oslo, i Ski, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

I tillegg samarbeider vi med idrettsleger og kliniske ernæringsfysiologer hos Kostholdsendring AS i Oslo.

Våre psykologer

Tom Henning Øvrebø

Psykologspesialist
Oslo/Adamstuen

Tom Henning har jobbet som psykolog innen toppidrett i mange år. Han er tilknyttet både Norges idrettshøyskole og Olympiatoppen. I tillegg til å bistå utøvere forsker han på psykisk helse i toppidrett og underviser i idrettspsykologi. Tom Henning har videreutdanning i bl.a. kognitiv terapi og er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Dag Sørum

Psykologspesialist
Oslo/Adamstuen

Dag har i flere år samarbeidet med NISO – idrettsutøvernes fagforbund og Fotballstiftelsen. Han har både bred og lang erfaring med behandling, veiledning og oppfølging av utøvere, trenere og andre aktører innen toppidrett. Dag har spisskompetanse på rus og gambling, en rekke videreutdanninger og er spesialist i klinisk voksenpsykologi.

Camilla Henning

Psykolog
Oslo/Adamstuen

Camilla har lang erfaring med behandling av vansker knyttet til medieeksponering. Hun har særlig kompetanse på ungdom og familier og tilbyr båd e behandling, veiledning og undervisning. I tillegg til å være klinisk psykolog har Camilla hovedfag i organisasjonspsykologi. Hun jobber også som konsulent med endringsledelse som hovedområde.

Elisabeth Godø Krohn

Psykologspesialist
Oslo/Nordstrand

Ved siden av NSIPH jobber Elisabeth som psykologspesialist i Forsvaret. Hun bistår her ansatte som ønsker mentaltrening, prestasjonsfokus og behandling av lettere psykiske lidelser. Hun har erfaring fra mentaltrening på lagsnivå innen idrett, trenere og individuelle utøvere. Hun har en rekke videreutdanninger og er  spesialist i klinisk voksenpsykologi.

Bård Greve

Psykologspesialist
Oslo/Nordstrand

Bård har bred klinisk erfaring og omfattende spesialisering. Til daglig jobber han bl.a. med lederstøtte, seleksjon, gruppebehandling, PTSD og intensiv eksponeringsterapi for angstlidelser ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring i Forsvaret. 
Han har videreutdannelse i kognitiv terapi og kognitiv idrettspsykologi. I tillegg har han utdannelse i traumebehandling (EMDR), instruktør i Mindfulness og Neurodynamic Breathwork, og 2 års spesialisering i kroppsfokusert terapi.

Ragnfrid Sjøberg

Psykologspesialist
Ski

Ragnfrid har særlig kompetanse på behandling av traumerelaterte psykiske plager og relasjonelle og følelsesmessige problemstillinger. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten (DPS), studenthelsetjeneste og privatpraksis. For tiden tar hun videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi. Ragnfrid har fra tidligere videreutdanning i EMDR traumebehandling, korttids-dynamisk terapi, mentaliseringsbasert terapi og aksept og forpliktelsesterapi (ACT), og er spesialist i klinisk voksenpsykologi.

Per Sjöberg

Psykolog
Bergen

Per har bred erfaring fra arbeid med toppidrettsutøvere og er fagansvarlig for idrettspsykologi ved Olympiatoppen Vest-Norge. Han er også privatpraktiserende psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgiving i Bergen, der arbeider han mye med angst, stress, akutte traumaer og depresjon. Han er en vant foreleser og foredragsholder innenfor stress og prestasjonspsykologi. Per har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi og er godkjent veileder av Norsk forening for kognitiv terapi.

Annika Skandsen

Psykologspesialist
Stavanger

Annika har spisskompetanse på prestasjonspsykologi, kriser og traumebehandling, og erfaring med oppfølging av utøvere og trenere, både individuelt og på lagsnivå. Hun er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og jobber til daglig i spesialisthelsetjenesten.  Dessuten har Annika  en mastergrad i ledelse i tillegg til flere andre videreutdanninger, er en vant foreleser og forsker på psykisk helse ved Universitetet i Bergen.

Janne Ekeberg Amundsen

Psykologspesialist
Trondheim

Janne har allsidig erfaring med ulike typer psykiske plager og rusavhengighet. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi. Janne har spesiell kompetanse på kriser, er sertifisert EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) approved trainer og både veileder og holder kurs i EMDR for helsepersonell. Hun er tilknyttet Olympiatoppens helsenettverk i Midt-Norge og har mye erfaring med å hjelpe toppidrettsutøvere.

Arne Magnus Elvegård

Psykologspesialist
Tromsø

Arne har 20 års erfaring som psykolog innenfor psykisk helsevern, fylkeskommunal bedriftshelsetjeneste og kvalitets- og forbedringsarbeid i helsesektoren. Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi og organisasjonspsykologi og har i tillegg videreutdanning i kognitiv terapi. Arne har spisskompetanse på psykososialt arbeidsmiljø, team- og lederutvikling, og mental trening.

Vår visjon

NSIPH skal bidra til mindre stigma og større åpenhet om psykisk helse i norsk toppidrett.

NSIPH skal være landets største kompetansemiljø for idrett og psykisk helse.

Det skal lønne seg for toppidretten å investere i god psykisk helse

0 +
Års erfaring
0 +
Toppidrettsutøvere som har fått hjelp
0 +
Psykologer og andre fagpersoner