Lagpsykolog

En lagpsykolog har som oppgave å  ivareta den psykiske helsen til oppdragsgivers utøvere og ressurspersoner, i motsetning til en mental trener, som har som oppgave å bidra til å forbedre utøvernes prestasjoner. Utøverne syns ofte det er vanskelig å involvere eget støtteapparat når de kjenner at de sliter mentalt. Derfor anbefaler vi å engasjere en ekstern psykolog som lagpsykolog. Lagpsykologen ser hele mennesket, ikke bare idrettsutøveren, og setter psykisk helse foran prestasjoner.

Hjem /

Lagpsykolog

Vårt lagpsykologtilbud gir økt forutsigbarhet og rask tilgang til psykologer og andre fagpersoner med spisskompetanse på psykiske vansker særlig knyttet til toppidrett, men også til andre prestasjonsarenaer. Avtaletilbudet omfatter:

Ventetidsgaranti

Henvendelser om psykologhjelp besvares innen 24 timer med tilbud om psykologtime i løpet av de nærmeste fem virkedagene

Psykologtimer

Utredning, oppfølging og behandling av psykiske vansker og lidelser

Rådgivning og veiledning

Åpen linje for trenere, helsepersonell og andre med behov for råd og veiledning om problemstillinger knyttet til psykisk helse

Undervisning

Kurs, foredrag og workshops om psykisk helse og det å skape bærekraftige utviklings- og prestasjonsmiljøer

Innhold og priser i avtalene tilpasses den enkelte oppdragsgivers behov.

Vi anser selvfølgelig scenekunst, film-, TV- og underholdningsbransjen som prestasjonsarenaer på linje med toppidrett og tilbyr tilsvarende avtaler til kulturinstitusjoner og andre virksomheter med ansvar for scenekunstnere, programledere og andre aktører i underholdningsbransjen.

Slik fungerer det:

Psykologtimer

Les her om når det kan være lurt å søke hjelp hos psykolog

Slik fungerer det for utøvere og ressurspersoner hos oppdragsgivere med Lagpsykolog-avtale:

NSIPH har taushetsplikt, også overfor sine oppdragsgivere. Hvis behovet for psykologtimer overskrider det forhåndsavtalte antall timer, kan ekstra timer avtales.

Rådgivning og veiledning

Les om når det kan være grunn til bekymring her

Våre psykologer kan raskt vurdere og gi råd og veiledning knyttet til psykisk helseproblematikk og hvordan dette kan håndteres. Slik veiledning kan bidra til å stanse en negativ utvikling. Slik fungerer det for oppdragsgivere som har avtale med NSIPH:

Undervisning

Kunnskap om psykisk helse kan ha en forebyggende effekt. NSIPH tilbyr derfor kurs, foredrag og workshops til våre samarbeidspartnere og andre som ønsker å ta psykisk helse innen idrett på alvor. Temaer, form og omfang avtales etter behov.