Psykologisk bedriftshelsetjeneste for toppidrett og utøvende kunst

Hjem /

Psykologisk bedriftshelsetjeneste

Vår psykologiske bedriftshelsetjeneste gir økt forutsigbarhet og rask tilgang til psykologer og andre fagpersoner med spisskompetanse på psykiske vansker knyttet til ulike prestasjonsarenaer. NSIPH tilbyr pakkeavtaler som omfatter:

Ventetidsgaranti

Forhåndsavtalt maksimal ventetid på psykologtime i hht. antall timer per måned som er dekket av avtalen

Psykologtimer

Utredning, oppfølging og behandling av psykiske vansker og lidelser

Rådgivning og veiledning

Åpen linje for trenere, helsepersonell og andre med behov for råd og veiledning om problemstillinger knyttet til psykisk helse

Undervisning

Kurs, foredrag og workshops om psykisk helse og det å skape bærekraftige utviklings- og prestasjonsmiljøer

Innhold og priser i avtalene tilpasses den enkelte oppdragsgivers behov.

Vi anser selvfølgelig scenekunst, film-, TV- og underholdningsbransjen som prestasjonsarenaer på linje med toppidrett og tilbyr tilsvarende avtaler til kulturinstitusjoner og andre virksomheter med ansvar for scenekunstnere, programledere og andre aktører i underholdningsbransjen.

Slik fungerer det:

Psykologtimer

NSIPH har taushetsplikt, også overfor sine oppdragsgivere. Hvis behovet for psykologtimer overskrider det forhåndsavtalte antall timer per måned, kan ekstra timer avtales.

Rådgivning og veiledning

Les om når det kan være grunn til bekymring her

Våre psykologer kan raskt vurdere og gi råd og veiledning knyttet til psykisk helseproblematikk og hvordan dette kan håndteres. Slik veiledning kan bidra til å stanse en negativ utvikling. Slik fungerer det for oppdragsgivere som har avtale med NSIPH:

Undervisning

Kunnskap om psykisk helse kan ha en forebyggende effekt. NSIPH tilbyr derfor kurs, foredrag og workshops til våre samarbeidspartnere og andre som ønsker å ta psykisk helse innen idrett på alvor. Temaer, form og omfang avtales etter behov.